Orgelconcert door Vincent de Vries

Op zaterdag 7 oktober om 20.15 uur organiseert de Stichting Vrienden van het Adema-orgel het laatste concert van dit jaar in de Sint-Agathakerk. Om deze avond een feestelijk tintje te geven, is de bekende organist Vincent de Vries uit Seoul uitgenodigd. Hij besluit zijn concerttour door Nederland met dit optreden in Lisse. De Vries, die bekend staat om zijn bezielde en virtuoze spel, heeft een prachtig en divers programma samengesteld, dat goed tot zijn recht komt op het monumentale Adema-orgel.

Als openingswerk zal het prachtige Fête-Dieu van Hendrik Andriessen klinken. Andriessen voltooide het werk rond Sacramentsdag (Fête-Dieu) in 1918, toen de Eerste Wereldoorlog nog woedde in Frankrijk. De muziek verklankt het schrijnende contrast tussen de gewijde Sacramentsdag en de bloedige oorlog. Na dit werk van vaderlandse bodem steken we tijds- en landsgrenzen over. Via werken van Johann Sebastian Bach en Justin Heinrich Knecht belanden we in Engelse sferen met Alfred Hollins, Andrew Fletcher en Ernest Halsey. Composities van de Franse meesters Alexandre Guilmant, Daniel Roth en Henri Mulet vormen het sluitstuk van Vincent de Vries’ Europese tour. Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.

Vincent de Vries werd geboren in 1969 te Scheveningen en kreeg op 4-jarige leeftijd van zijn moeder de eerste pianolessen. Toen hij 10 jaar was, deed hij toelatingsexamen aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Een jaar later kreeg hij een studiebeurs waardoor hij bij de Franse pianist Janine Dacosta les kon nemen. Op 12-jarige leeftijd nam de pianist Theo Bruins hem onder zijn hoede. Naast hoofdvak piano studeerde Vincent ook hoofdvak orgel bij Wim van Beek en Bert Matter. Op 15-jarige leeftijd debuteerde hij als concertorganist. Na het behalen van zijn diploma “Uitvoerend Musicus” in 1993 aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag stelde Jerome Rose hem in staat om met een studiebeurs aan de Bowling Green University (Ohio, USA) te studeren voor de titel “Master of Music”. Daarna studeerde De Vries nog twee jaar aan de Indiana University Bloomington voor het “performance certificate”. Na het behalen van de Doctorstitel in 2004 aan de University of Texas at Austin werd Vincent Assistant Professor en Director of Collaborative Piano aan de Baylor University te Waco (Texas).