De St.-Agathakerk

St.-Agathakerk, Lisse. Fotografie: Alexander Schippers.

De St.-Agathakerk in 2015. Foto: Alexander Schippers.

De St.-Agathakerk, een rooms-katholieke kerk aan de Heereweg 273 te Lisse, werd gebouwd in de jaren 1902-1903. Jean van Groenendael was waarschijnlijk de architect, maar ook zijn broer Hubert van Groenendael wordt wel als bouwmeester genoemd. Diens werk wordt regelmatig met dat van Jean verward.

Van Groenendael ontwierp een neogotische, zestig meter lange, driebeukige kruiskerk. Het bovenste deel van de toren werd in 1929 vervangen door de huidige spits, die het ontwerp is van de architect Jos Cuypers. In 1908 werd het merendeel van de gebrandschilderde ramen geplaatst. Deze ramen waren vervaardigd in het atelier van de firma Nicolas te Roermond. De kruiswegstaties zijn van de hand van de kunstschilder Jan Dunselman; diens broer Kees Dunselman bracht de verfijnde muurschilderingen aan. De beeldhouwer Johannes P. Maas voltooide de altaren. In 1914 werd het orgel, in twee prachtige neogotische orgelkassen naar ontwerp van de beroemde beeldhouwer en kerkinterieurarchitect Friedrich W. Mengelberg, opgeleverd door Petrus Josephus (Piet) Adema.

St.-Agathakerk, Lisse.

De St.-Agathakerk in de jaren ’20.

De St.-Agathakerk behoort de Heilige Willibrordusparochie toe. Het schitterende kerkgebouw, de bijbehorende pastorie en het naburige St.-Agathaklooster zijn opgenomen in het Nederlandse Rijksmonumentenregister.

Voor meer informatie over de geschiedenis van de St.-Agathakerk verwijzen wij u naar de website van de Heilige Willibrordusparochie.

Bron: Wikipedia. Tekstrevisie: Marianne Schippers.