Arjen Leistra speelt Bijster

Oud-Nederlandse liederen vormden een belangrijke inspiratiebron voor Jacob Bijster. Kent u zijn prachtige, maar zelden vertolkte ‘Parafrase over ‘Gelukkig is het land” al?

Met deze gloedvolle interpretatie van Arjen Leistra wensen wij u een goede jaarwisseling en een gelukkig en harmonieus 2017!

Live-opname van 28 mei 2016. Opname: John Roodhorst. Fotografie: Alexander Schippers.