Boekje orgelgeschiedenis rooms-katholieke parochie te Lisse

UntitledTer gelegenheid van de restauratie van het Adema-orgel (2011) schreven Ton van Eck en Victor Timmer een prettig leesbaar boekje, waarin zij ingaan op de orgelgeschiedenis van de rooms-katholieke parochie te Lisse vanaf 1542 tot heden. Ook de bouw van het Adema-orgel in 1914 en de verdere lotgevallen van het instrument komen aan bod.

De grote restauratie van het Adema-orgel in 2011 vormt het besluit. Van Eck en Timmer bieden een heldere beschrijving en inventarisering van alle restauratiewerkzaamheden aan het orgel.

Het boekje is te bestellen via onderstaand contactformulier en kost, inclusief verzenden, € 5,00. Na afloop van de orgelconcerten in de Sint-Agathakerk kunt u het boekje voor de helft van de prijs kopen.

Bestellen

    Stichting Vrienden van het Adema-orgel
    Heereweg 277
    2161 BH Lisse
    Reknr. NL75 RABO 03365 490 32