Het bestuur in beeld

Na jaren van enthousiaste inzet neemt Marian Castenmiller afscheid als secretaris van de Stichting Vrienden van het Adema-orgel. In het laatste jaar heeft zij ook de rol van bestuursvoorzitter op zich genomen. De Adema-vrienden zijn haar dankbaar voor het vele werk dat zij heeft verricht!

11

Marian Castenmiller.

Marian Castenmiller zal worden opgevolgd door Marianne Schippers, die het secretariaat voor haar rekening neemt. Frank Mélotte is aangesteld als bestuursvoorzitter. Het penningmeesterschap blijft in handen van Herman van der Horst. Ook Cor de Vries en Alexander Schippers continueren hun werk als bestuursleden.

DSC_5248-2

Ter gelegenheid van Marian Castenmillers afscheid is bovenstaande foto gemaakt, met van links naar rechts: Cor de Vries, Marian Castenmiller, Marianne Schippers, Alexander Schippers, Herman van der Horst en Frank Mélotte.