In memoriam Henk de Bruijn

Op donderdag 22 november 2018 is de heer Hendrik Johannes (Henk) de Bruijn overleden. Als organist was hij zestig jaar lang verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Lisse. Henk de Bruijn was tevens jarenlang actief bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Adema-orgel. In die hoedanigheid heeft hij zich met grote toewijding ingezet voor de promotie van dit instrument. Met zijn collega-bestuursleden was hij nauw betrokken bij de ingrijpende orgelrestauratie van 2009 tot 2011 door de fa. Adema. Het is onder anderen aan Henk de Bruijn te danken dat de nieuwe speeltafel voorzien werd van een setzer-installatie. Na de restauratie besloot Henk de Bruijn, mede vanwege zijn leeftijd, zijn bestuursfunctie neer te leggen. Ook andere bestuursleden zagen zich daartoe genoodzaakt.

Na een ‘herstart’ van de stichting in 2012 met een nieuw bestuur was Henk de Bruijn nog regelmatig een enthousiast bezoeker van orgelconcerten in de Sint-Agathakerk, totdat zijn gezondheid dit niet meer toeliet. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij in Woonzorgcentrum Rustoord te Lisse. Henk de Bruijn werd 82 jaar. Hij zal in onze herinnering voortleven.

Fotografie: Cor de Vries.