Over de Stichting Vrienden van het Adema-orgel

Geschiedenis

ademavrienden_logo_large

In 1965 werd de Stichting Orgelkring Bollenstreek opgericht. Ernest Gervais, van 1944-1978 titulair organist van het Adema-orgel te Lisse, heeft aan de oprichting van deze Stichting in belangrijke mate bijgedragen. Het doel was de orgelcultuur in het centrum van de Bollenstreek te bevorderen. De Stichting heeft vanaf het begin niet alleen orgelconcerten, maar ook speelmiddagen voor professionele en amateurorganisten georganiseerd. De opbrengst van deze concerten en speelmiddagen kwam ten goede aan het Adema Fonds en werd gebruikt voor restauraties.

Op 15 februari 1985 werd, op instigatie van onder anderen Ernest Gervais, de Stichting Vrienden van het Adema-orgel opgericht. Waar de Stichting Orgelkring Bollenstreek zich bleef richten op de concertorganisatie, werd het de taak van de nieuwe Stichting Vrienden van het Adema-orgel om inkomsten te genereren voor onderhoud en restauratie van het orgel. Toen de Stichting Orgelkring Bollenstreek ter ziele ging, nam de Stichting Vrienden van het Adema-orgel ook de concertorganisatie op zich.

Doelstellingen

De doelstellingen die de Stichting Vrienden van het Adema-orgel tracht te verwezenlijken, zijn de volgende:
 Programma concert 13 november 1964
  • het zorg dragen voor het Adema-orgel van de St.-Agathakerk in Lisse en het werven van inkomsten ten behoeve van restauratie en onderhoud (zonder financiële verantwoordelijkheid);
  • het stimuleren van de klassieke muziekcultuur in Lisse, o.a. door het organiseren en faciliteren van concerten in de St.-Agathakerk.

Deze twee doelstellingen liggen direct in elkaars verlengde. De Stichting Vrienden van het Adema-orgel zal haar missie de komende jaren verdedigen en waar mogelijk uitbouwen!

Onze gegevens

Stichting Vrienden van het Adema-orgel
Heereweg 277
2161 BH Lisse
Reknr. NL75 RABO 03365 490 32