Prachtige afsluiting concertseizoen 2019

foto Cor de Vries
Op 12 oktober is op indrukwekkende wijze ons concertseizoen 2019 afgesloten met niemand
minder dan Sophie-Veronique Chauchefer-Choplin uit Parijs.
Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin is één van de organisten van het beroemde Cavaillé-
Coll-orgel in de Saint Sulpice te Parijs. Ze heeft het Adema-orgel in de Agathakerk laten
klinken in een programma met symfonische literatuur en improvisaties. Er stonden werken op
het programma van Alexis Droy, César Franck en Charles-Marie Widor. Van laatstgenoemde
o.a. zijn wereldberoemd geworden toccata uit de vijfde Symphonie. Aan het einde van het
concert heeft zij tot ieders verassing geïmproviseerd op de naam van ons bestuurslid Cor de
Vries en op de namen Jan Flikweert en Peter Eilander, beide bestuurslid van Stichting Vox
Humana.
Onze dank gaat uit naar Stichting Vox Humana met wie wij dit concert samen hebben
georganiseerd.
Wij hopen u in 2020 weer te verwelkomen bij een nieuwe reeks concerten!