Schenking tekening Bram van der Wal

Op 14 februari 2015 heeft de Stichting Vrienden van het Adema-orgel een prachtige tekening van het St.-Agathaklooster in ontvangst mogen nemen. De tekening is gemaakt door Bram van der Wal en werd, voor de entree van het St.-Agathaklooster, overhandigd door diens stiefzoon Wouter van der Wal.

Schenking schilderij 218Bram van der Wal was jarenlang voorzitter van de Stichting Vrienden van het Adema-orgel. Hij ontwierp onder meer het stichtingslogo en de certificaten voor een sponsoractie. Ook toen hij niet meer als voorzitter werkzaam was, bleef hij trouw de orgelconcerten in de St.-Agathakerk bezoeken.

Bram van der Wal was een begenadigd tekenaar en illustrator. Hij overleed vorig jaar en liet een groot aantal schilderijen en tekeningen na aan zijn familie. Zijn stiefzoon Wouter van der Wal vertelt: “Vele van zijn tekeningen hebben een persoonlijke herinnering aan ons gezin, maar andere staan wat verder van ons af. Hoe mooi ze ook zijn, we moeten er soms afstand van doen, omdat we niet alles kunnen bewaren.”

De Stichting Vrienden van het Adema-orgel prijst zich gelukkig met de schenking van de tekening van het St.-Agathaklooster; niet alleen omdat de maker het Adema-orgel een warm hart toedroeg en zich daarvoor ten zeerste inspande, maar ook omdat het afgebeelde St.-Agathaklooster jarenlang het decor vormde van de bekende zondagochtendconcerten die de Stichting organiseerde. Namens het bestuur nam Marian Castenmiller de tekening in ontvangst. Zij liet weten heel blij en dankbaar te zijn. “We zullen er een mooie plaats voor zoeken – dat verdienen tekening en tekenaar!”