Simon Stelling speelt Mulet

Simon Stelling bespeelt het Adema-orgel van de St.-Agathakerk te Lisse. Opnamedatum: 22 maart 2014. Opname: John Roodhorst.