Vierne-concert 3 oktober verplaatst naar 2021

Helaas hebben wij het besluit moeten nemen om het Vierne-concert van 3 oktober te verplaatsen naar 2021. De onzekerheid en de risico’s die nu spelen zijn te groot om een dergelijk evenement met koor en twee orgels op dit moment verder door te zetten in de organisatie. Wij beraden ons nog op een eventuele andere invulling van deze avond (bijvoorbeeld een ‘gewoon’ orgelconcert) als de omstandigheden dat toelaten tegen die tijd.